TRỤ SỞ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC SẼ ĐƯỢC ĐẶT Ở ĐÂU

Căn cứ tài liệu tuyên truyền của UBND thành phố về việc thành lập thành phố Thủ Đức (trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức). UBND phường Phú Hữu kính chuyển thông tin tuyên truyền về đề án thành lập thành phố Thủ Đức, cụ thể:

Ngày đăng: 01-10-2020

1,714 lượt xem

1. Sự cần thiết thành lập thành phố Thủ Đức

- Năm 1997, huyện Thủ Đức được giải thể và hình thành 03 quận mới trên diện tích của huyện Thủ Đức: quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9.

- Qua hơn 20 năm phát triển, trên địa bàn 03 quận đã hình thành nhiều cơ sở kinh tế, giáo dục đào tạo, hạ tầng mới có ý nghĩa quan trọng với phát triển Thành phố, như Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2010 - 2020 thu hút trên 7 tỷ USD đầu tư và xuất khẩu 77 tỷ USD), cụm Đại học phía Đông Thành phố (với hơn 100.000 sinh viên và 2.000 giảng viên trình độ tiến sĩ), Vành đai 3, tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên, khu đô thị mới Thủ Thiêm, cảng container Cát Lái lớn nhất Việt Nam,…

- Đây là các tiền đề rất quan trọng để có thể hình thành một khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của Thành phố, là vùng động lực phát triển kinh tế mới cho Thành phố, là mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế số gắn với môi trường sống thân thiện, khuyến khích phát triển gia đình bền vững, mà còn là nơi chuyển giao công nghệ mới cho các tỉnh Đông Nam Bộ và mở rộng áp dụng các dịch vụ và sản phẩm công nghệ 4.0 tại các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ, tài trợ về vốn cho phát triển kinh tế của cả Vùng, đào tạo nhân lực trình độ cao cho cả Vùng. Từ đó, Thành phố có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho cả nước và có điều kiện hỗ trợ phát triển Vùng, xứng tầm là một Thành phố lớn trong khu vực và quốc tế.

- Đề án thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 03 quận có tổng diện tích 211.56 km2; quy mô dân số 1.013.795 người, là một đề án mà Thành phố đã ấp ủ từ nhiều năm qua, là mô hình “thành phố trong thành phố” nhằm giúp nơi đây thành “hạt nhân”, một “cực” tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế Thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển vượt bậc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Thành phố Thủ Đức - Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế, từ khâu sáng tạo tri thức mới, đào tạo nhân lực, thí nghiệm các ý tưởng mới, cung cấp giải pháp và sản phẩm, đến thương mại hóa giải pháp và sản phẩm chất lượng cao, với sự hỗ trợ tài chính hiệu quả cho nghiên cứu khoa học, quá trình khởi nghiệp sáng tạo và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Từ thực tiễn phát triển mạnh mẽ của khu vực phía Đông Thành phố với các khu chức năng hiện hữu được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là trung tâm kết nối, chuyển giao công nghệ, đào tạo, nghiên cứu của Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam bộ và của cả nước; từ các định hướng, quy hoạch trong tương lai, nơi đây kỳ vọng đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước (xét về quy mô, chỉ sau GRDP của Hà Nội, lớn hơn GRDP của tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai).

- Để khu đô thị sáng tạo tương tác cao phát huy tác dụng thì nó phải được quản lý về mặt nhà nước bởi một đơn vị hành chính, chứ không thể thuộc 03 quận như hiện nay. Do đó, cần một bộ máy quản lý hành chính nhà nước thống nhất, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, một cấp chính quyền đô thị phù hợp có đầy đủ thẩm quyền, sự chủ động cao để phát huy tổng hợp thế mạnh của 03 quận, của Thành phố, khu vực và cả nước; và có năng lực quản lý, điều hành hiệu quả cao, biến Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố thành một “cực” tăng trưởng mạnh mẽ nhất, lớn nhất của Thành phố và khu vực.

- Thành phố Thủ Đức định hướng sẽ là vùng lõi của vùng kinh tế trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh và có vị trí cửa ngõ Đông - Bắc của Thành phố nên giữ vai trò đầu mối giao thương với quốc tế, phía Nam và của cả nước; có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, tạo thành “tiểu vùng đô thị trung tâm” khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố; giữ vai trò hạt nhân sáng tạo, trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế, với mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm giáo dục đại học, trung tâm tài chính, thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và liên kết, hỗ trợ các đô thị trong vùng cùng phát triển.

2. Phương án thành lập thành phố Thủ Đức

Thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, dân số 171.311 người của Quận 2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, dân số 310.107 người của Quận 9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, dân số 532.377 người của quận Thủ Đức.

- Tên đơn vị hành chính mới (dự kiến): Thành phố Thủ Đức.

- Tổng diện tích tự nhiên là 211,56 km², đạt 141,05% so với tiêu chuẩn quy định; tổng quy mô dân số là 1.013.975 người, đạt 675,86% so với tiêu chuẩn quy định.

- Địa giới hành chính sau khi sắp xếp: Phía Đông giáp thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp giáp Quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và Quận 1; phía Nam giáp giáp Quận 4, Quận 7 và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; phía Bắc giáp giáp thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Trụ sở đơn vị hành chính mới: dự kiến tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ (trụ sở của quận Thủ Đức cũ).

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của chính quyền thành phố Thủ Đức

- Chính quyền địa phương ở thành phố Thủ Đức là chính quyền cấp huyện, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Theo đó, cơ cấu chính quyền thành phố Thủ Đức gồm Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Về quy mô: thành phố Thủ Đức là đơn vị hành chính cấp huyện. Sau khi thành lập thành phố Thủ Đức và sắp xếp 04 phường (An Khánh với Thủ Thiêm, Bình Khánh với Bình An) theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Thủ Đức còn lại 34 phường.

- Tổ chức chính quyền địa phương ở phường thuộc thành phố Thủ Đức là Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, làm việc theo chế độ thủ trưởng.

4. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri:

- Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Đề án thành lập, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải được lấy ý kiến của Nhân dân là cử tri ở đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

- Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo hình thức phát Phiếu lấy ý kiến cử tri.

- Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân Quận 2, 9, Thủ Đức tiến hành các hoạt động thăm dò, xin ý kiến của cử tri.

5. Quyền và nghĩa vụ của cử tri

- Tất cả cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri.

- Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.

- Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ hoặc không biết tiếng Việt, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

6. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri:

- Kể từ khi Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn (gửi kèm các tài liệu liên quan) thì trong vòng 20 ngày, Ủy ban nhân dân quận, phường phải hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Ngày lấy ý kiến cử tri là ngày 03/10/2020 (ngày Thứ bảy).

Rất mong Nhân dân các Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức hợp tác, ủng hộ với chủ trương của Trung ương và Thành phố. 

Thông tin được trích dẫn từ UBND Phú Hữu Q9 về việc lấy ý kiến cử tri.

>> Việc thành lập Thành phố Thủ Đức sẽ làm BĐS tăng đột biến trong tương lai cho cư dân "Thành phố trong thành phố trục thuộc trung ương". Quý khách nhanh chân sở hữu BĐS tham khảo tại: www.bietthudepquan2.comwww.bietthuquan9.vn. LH 0911.050.567 để được hỗ trợ.

Click vào đây xem biệt thự Thảo Điền

Click vào đây xem biệt thự Riviera Cove Quận 9

Click vào đây xem đất Thảo Điền

Click vào đây xem biệt thự Riviera Quận 2

Click vào đây xem biệt thự Thảo Điền cho thuê

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

0938.914.968

 


 

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 1,638,847

Đang online8

TIN TỨC MỚI NHẤT